Araştırma

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Laboratuvarlar

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

 • Antropometrik Ölçümler (Vücut Kompozisyonu, Vücut tipi, Beden Proporsiyonları)
 • Postür Değerlendirmesi
 • Aerobik Güç (MaxVO2) (Direkt testler, İndirekt testler)
 • Anaerobik Güç Testleri (Direkt testler, İndirekt testler)
 • Solunum Fonksiyon Testleri
 • Laktat Testleri
 • Güç Testleri
 • Kuvvet Testleri (Biodex, Dinamometre testleri)
 • Kinetik-Kinematik Ölçümler(Qualysis ile hareket ve yürüme analizi)
 • EMG Ölçümleri
 • Koordinasyon, Sürat, Çabukluk ve Çeviklik Testleri
 • Esneklik Testleri
 • Denge Testleri(Statik ve Dinamik Denge)
 • Core Stabilizasyon Testleri
 • Bilişsel Testler (Vienna test ile, algılama, anlama, kavrama, muhakeme, zeka, hafıza, dikkat gibi yetileri ölçen Kognitif testler)
 • Beslenme Danışmanlığı
 • Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Takibi
 • Spora Yönlendirme