Bölümler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Spor Yöneticiliği (İngilizce)

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O 2008 yılında Türkiye de vakıf üniversiteleri içerisinde hem Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, hem de bünyesinde barındırdığı üç bölümden biri olan Spor Yöneticiliği Bölümü ilk açılan bir bölüm ve Eğitim dili İngilizce'dir Yaklaşık on yıldan beri büyük bir metropol olan İstanbul da hizmet veren bölüm, gerek eğitim yapılan yerin merkezde oluşu, gerekse öğretim üyesi kalitesinin bilinilirliği ile en çok tercih edilen bölümlerden biridir.

Spor Yöneticiliği bölümünün amacı; ülkemizde sporun sevk ve idaresinde yer alacak ulusal ve uluslararası alanlarda yeterliliğini gösterebilen donanımlı, üstün nitelikli spor yöneticilerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O Spor Yöneticiliği bölümü müfredat programı günümüzde alanın ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanmış bir programdır. İlk iki sene diğer bölümler ile ortak derslerin yer aldığı programın son iki senesi modüler programlara ayrılmıştır. Spor ve Medya, Spor Endüstrisi ve Pazarlama, Fitness ve Rekreasyon Yönetimi adı altında yer alan bu modüllerde okutulan dersler sahanın ihtiyaç duyduğu alanlara direkt olarak şekilde hitap etmektedir. Son iki yarıyıl öğrencilere sahada  uygulama yapma olanağı sağlamak için seçtikleri modüllerle ilişkili, özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamalı eğitimlere katılarak, alanın gerektirdiği durumları erkenden öğrenme şansına sahip olabilmeleri için mesleki alan uygulaması dersini almaktadırlar.

Spor yöneticiliği bölümü müfredat programında yer alan gerek ders içerikleri, gerekse öğretim üyesi kalitesi ile teorik ve uygulamalı dersleri geniş bir perspektif içinde sunmayı amaçlamaktadır.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler spor medyası sektöründe yazılı ve görsel medyada, kamu ve özel spor klüplerinde yönetici, rekreasyon merkezleri yöneticisi olarak kabul görmektedirler. Özellikle fitness yönetimi, spor pazarlaması, spor tesisleri işletmeciliği gibi alanlarda da tercih edilmektedirler. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında çeşitli birimlerde tercihli olarak istihdam sağlama olanağını bulabilmektedirler.

Kuruluş Yılı  2020 - 2021
Puan Türü Özel Yetenek
Eğitim Dili İngilizce
Hazırlık Zorunlu
Eğitim Süresi 5 Yıl 
Yerleşke Bilgisi Levent Yerleşkesi


Üniversitemiz belirli dönemlerde yapılan Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci almıştır. Özel Yetenek Sınavı’na katılabilmek için ÖSYM’nin belirlemiş olduğu TYT puan türlerinin herhangi birinden 150 ve üstünde puan alma şartı yeterlidir.

Bölüm Başkanı Mesajı

Haliç Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Türkiye de Vakıf üniversitesi bünyesinde 2008 yılında kurulan ilk Yüksekokuldur. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği bölümü de dahil 5 bölümden oluşmaktadır. Spor Yöneticiliği bölümü 12 yıldan bu yana gerek akademik kadrosunun kalitesi, gerekse müfredat programının farklılığı ve mezunlarımızın çok iyi yerlerde istihdam etmesi neticesinde Spor Yöneticiliği Bölümü İstanbul da tercih edilen bir bölüm olarak daima ön sıralarda yer almış ve eğitim sektöründe kurumsal hafıza oluşturarak değer kazanmıştır. Bu yıl açılan, Haliç Üniversitesi Spor Yöneticiliği İngilizce Bölümü, hazırlık programı ile birlikte 5 yıllık müfredat programında yer alan ders içerikleri, öğretim üyesi kalitesi, teorik ve uygulamalı derslerini geniş bir perspektif içerisinde sunarak, ulusal ve uluslararası alanda çok önemli bir yer edinecektir. Ayrıca ülkemizde sporun sevk ve idaresinde ulusal ve uluslararası alanlarda yer alabilecek yeterliliği gösterebilen, tam donanımlı ve nitelikli spor yöneticilerinin yetiştirilmesinde de katkı sağlayacaktır. İstanbul un en güzel semtlerinden biri olan Beşiktaş Levent yerleşkesinde eğitimini sürdürecek olan Spor Yöneticiliği İngilizce Bölümü dinamik ve vizyoner yapısıyla daima bilgi ve tecrübenin merkezi olacaktır.

Prof.Dr. Menşure Aydın

Spor Yöneticiliği (İngilizce) Bölüm Başkanı