Yüksekokul Hakkında

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Vizyon & Misyon

Misyon

Atatürk İlke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilgilerle donatılmış, dinamik, kendine güvenen, evrensel nitelikte araştırmacı, teknolojik yenilikleri takip eden, yenilikçi, paylaşımcı, katılımcı, özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir spor eğitimi vermenin yanı sıra; spor kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş bireyler yetiştirmek, kendi alanında bulunduğu çevrenin ve toplumun ihtiyaçlarına göre sportif planlama/uygulama yapan, kazandığı bilgi ve becerileri uygulamaya yansıtabilen üstün nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmeni, antrenör, rekreasyon uzmanı ve spor yöneticisi yetiştirmektir.

Vizyon

Yüksekokulumuz eğitim öğretim ve araştırma kalitesi ile beden eğitimi ve sporun birey ve toplum üzerine etkilerini bilimsel dayanaklar doğrultusunda takip eden/yön gösteren, bilimsel düşünen, katılımcı, yenilikçi,  insan haklarına saygılı, paylaşımcı, evrensel koşullara uygun bireyler yetiştiren okul olmaktır.